• Статистикч их эмч
  • ЭМД-ын ажилтан
  • Мэдээллийн сүлжээний инженер
  • Статистикч бага эмч -2