”БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛЭГ” ХХК

Эрхэм зорилго: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай, мэргэжлийн өндөр түвшинд  үзүүлдэг 3 дахь шатлалын эмнэлгүүдтэй өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэнэ.

Үнэт зүйлс

·       Сэтгэл шингэсэн үйлчилгээний ээлтэй орчин

·       Мэдлэг, ур чадвартай хүний нөөц

·       Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн төлөвшил

·       Өрнө дорнын анагаах ухааны хосолсон технологи