Баянзүрх эмнэлгийн номын сангийн жагсаалт   

Номын сангийн номын жагсаалт
Номын нэр Зохиогч он тоо ширхэг шифр аль хэл дээрх
1 Сувилагч сургалтын материал Руф Шеперд, ХСҮТ 2001 1 100 Монгол/Англи
2 Зонхиолон тохиолддог эмгэгийн үед үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн удирдамж НЭМГ 2009 14 101/1-14/ монгол
3 Өвчтөнийг гэрээр сувилахуй АУИС. О.Сарантуяа 2001 7 102/1-7/ монгол
4 Өвчтөнийг төрөлжүүлэн сувилах Рахели Гутнер 1973 1 103 монгол
5 Вакциныг хэрэглэх заавар, вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар ЭМЯ, JICA 2001 1 104 монгол
6 Эмийг зохистой хэрэглэхэд эмнэлгийн дунд мэргэжилтний анхаарах зарим асуудал ЭМШУИС, ЭЗС. Р.Цэрэнлхагва Б.Баясгалан 2004 1 105 монгол
7 Өвчтөнийг сувилахуй ЭМЯ, ДЭМБ, ADB 2007 9 106/1-9/ монгол
8 Сувилагч, эх баригчдын гарын авлага ЭМНХЯ, ДЭМБ 1997 1 107 монгол
9 Хамт олны сувилагчдын тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр /гарын авлага/ ДЭМБ, ЭМЯ, ЭМХҮТ 2001 2 108/1-2/ монгол
10 Дархлаажуулалтын тухай гарын авлага ЭМЯ, ХӨСҮТ, The vaccine Fund 2005 1 109 монгол
11 “Сувилахуйн боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, багшийн заах арга зүй” семинарын материал АУИС, АУК, Өрхийн эмч нарын нийгэмлэг, эмнэлгийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын төв 1998 1 110 монгол
12 Diagnostics /patient preperation, interpretation, sources of error, post-test care/ Nurse’s refernce library 1986 1 111 англи
13 Signs & symptoms / observation, emergency identification, causes, associated findings/ Nurse’s refernce library 1986 2 112/1-2/ англи
14 Definitions / encyclopedic dictionary, nursing terms, drug names and interactions, anatomical atlas/ Nurse’s refernce library 1985 2 113/1-2/ англи
15 Assessment /patient history, anatomy and physiology, phesical examination, nursing diagnosis/ Nurse’s refernce library 1985 2 114/1-2/ англи
16 Practices /legal risks ethics, human relations, career management/ Nurse’s refernce library 1985 1 115 англи
17 Procedures / bedside care, life support, equipment, precautions/ Nurse’s refernce library 1983 1 116 англи
18 Emergencies / setting priorities pathophysology, energency assessment, nursing intervention/ Nurse’s refernce library 1985 1 117 англи
19 Patient teaching Nurse’s refernce library 1987 1 118 англи
20 Nurse assistants Manning Skidmore Roth. St.Louis, El Paso 1990 1 119 англи
21 Nursing diagnosis reference manual Sheila M.Sparks Cynthia M.Tailor 1991 1 120 англи
22 Nurse Review 1986 2 121/1-2/ англи
23 Өвчтөнийг сувилахуй ДЭМБ 2007 2 254/1-2/ монгол
24 Ахмад настны сувилгаа,үнэлгээ Монголын сувилагчдын нийгэмлэг 2001 1 594 монгол
25 Эх хүүхэд, Нийгмийн хамгааллын тусламж үзүүлэх удирдамж ЭМЯ, ADB 2007 1 595
26 Ерөнхий сувилахуйн үйл ажиллагаа, гардан хийх ажилбарууд Я.Володя, Г.Дэлгэрсүрэн, Л.Хишигдэлгэр 2004 1 596 монгол
27 Нийслэлийн ЭМ-ийн сувилгааны албадын тэргүүн туршлага НЭМГ 2008 2 597/1-2 монгол
28 Сувилгааны ерөнхий арга засал Д.Туяа 1997 1 598 монгол
29 Сувилахуйн хөгжил, хэтийн төлөв МСу Нийгэмлэг 2002 1 599 Монгол
30 Өвчтөний сувилахуй ЭМЯ,ADB 2007 1 600 Монгол
31 Амь тэнссэн үеийн эмчилгээ/ эрчимт сувилгаа/ Сандра Смит Хадлстон, Сандра Г.Фергюсон 2008 1 601 Монгол
32 Сувилагч сургалтын материал 2001 2 602/1-2 Монгол, Англи
33 төрөлжсөн сувилахуй ЭМШУИС, Сувилахуйн сургууль 2010 8 603 /1-8/ Монгол
34 Нүүр амны эмч, сувилагч нарт зориулсан гарын авлага Монголын нүүр амны сувилагчдын нийгэмлэг 2010 1 608 Монгол
35 Сувилахуйн боловсролын шинэчлэл ДЭМБ, ЭМЯ 2001 1 700 монгол
36 Сувилахуйн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн шинэчлэл ДЭМБ,ЭМЯ 2001 1 704 монгол
37

Оношлогооны чиглэлээр

Номын нэр Зохиогч он тоо ширхэг шифр аль хэл дээрх
1 ЗЦБ-EKG Хурдан оношлогоо Д.Б.Дубинь У.К.Линднер 2011 18 122/1-18/ монгол
2 Гистограммын гарын авлага Осака Косэй-Нэнкин эмнэлэг 2008 1 123 монгол
3 Дүрс оношлогооны гарын авлага ДЭМБ 2009 1 124 монгол
4 Клиникийн химийн оношлогоо /5дахь хэвлэл/ Виллям Ж.Машал Стефен К.Бангерт 2009 1 125 монгол
5 Лабораторийн шинжилгээний тухайд Г.Наран, О.Сарантуяа, Д.Даш, Ч.Батхүү, Б.Баярмаа 2007 3 126/1-3/ монгол
6 Биохимийн шинжилгээний дүнг уншихуй Д.Энэбиш, Э.Энхбат 2007 1 127 монгол
7 Лабораторийн оношзүйч эмчид мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох шалгалтын хөтөлбөр ЭМ-н магадлан итгэмжлэл лицензийн алба, лабораторийн оношзүйчдийн нийгэмлэг 2000 2 128/1-2/ монгол
8 Эмнэлзүйн  АУ-ны  Оксфордын гарын авлага Мури Лонморе Ян Б.Велкижон 2007 1 612
9 Хөдөөгиййн эмч нарын эмнэл зүйн гарын авлага боть II ЭМЯ,ADB 2005 1 618
10 хөдөөгиййн эмнэлгийн мэс заслын туслах ЭМЯ,ADB 2005 1 619 монгол
11 Зүрхний  төрөлхийн гажиг, судасны  эмгэгийг  судсан дотуур оношлох, эмчлэх Н.Баасанжав,З.Лхагвасүрэн, Ц.Бадамсэд,Б.Содгэрэл 2006 1 711 монгол
12 Эмнэлзүйн  удирдамж, ЧШ хэв шинж-2 ММСС,ЭМЯ 2011 10 714 монгол
13 Эмнэлзүйн удирдамж: Хөнгөвчлөх эмчилгээ, өвдөлт намдаах эмчилгээний удирдамж ММСС,ЭМЯ 2012 10 715 монгол
14 Эмнэлзүйн удирдамж: Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензи ММСС,ЭМЯ 2011 10 716 монгол
15 Лабораторийн оношзүйч эмчид мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох шалгалтын хөтөлбөр ЭМ-н магадлан итгэмжлэл лицензийн алба, лабораторийн оношзүйчдийн нийгэмлэг 2000 1 782 монгол
16 HAEMOPHILUS INFLUENZAE нянгийн В хэв шинжийг тандан судлах гарын авлага 1 783 монгол
17 Эмнэлзүйн тохиолдлууд 1 784 монгол
18 Эмнэлзүйн удирдамж -насанд хүрэгчдийн  амилуулах суурь тусламж 6 798-  6 монгол
19 Хамар хоолой чихний мэс засал 1 799 монгол
20 УБ хотын хүүхэд залуусын  амны хөндийн  өвчлөлийн судалгаа 1 800 монгол
21 Сонсголын аудиометр бичлэг 1 801 монгол

Дотрын өвчин

Номын нэр Зохиогч он тоо ширхэг шифр аль хэл дээрх
1 Дотрын яаралтай тусламж Н.Янжмаа 2012 20 145/1-20/ монгол
2 Дотрын өвчин ЭМШУИС, Сувилахуйн сургууль, Дархан- АУК 2008 6 146/1-6/ монгол
3 Дотрын эмчийн мэргэжил олгох сургалтын хөтөлбөр, шалгалтын тест ЭМШУИС, МДИ 2003 1 147 монгол
4 Дотрын эрчимтэй эмчилгээний тусламж Дымитр Александров 1981 1 148 монгол
5 Сүрьеэ өвчний хяналтын тархвар судлалын үндэс 1 796 монгол
6 Суулгалт өвчин 1 797 монгол
7 Зонхилон тохиолдох өвчний эмчилгээ, оношлогоо, түгээмэл үйлдлийн стандарт Баянзүрх эмнэлэг 2003 1 845 монгол