ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

ОВОГ НЭР

 

АЛБАН ТУШААЛ ГАР УТАС АЖЛЫН УТАС
1. Б.Даш-Яндаг Ерөнхий захирал 99119143

 

454418
2. Ж.Энхтайван Санхүү,эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн захирал 99016444

 

454390
3. Г.Даваадорж Захиргаа удирдлагын газрын дарга 99198694

 

454444
4. Ө.Айгиймаа Ерөнхий эмч 99057222

 

454060
5. А.Цолмон Сургалт эрдэм шинжилгээ гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн захирал 99179684

 

6. Б.Нармандах Захирлын туслах

 

99781020
7. Б.Дэлгэрцэцэг Гадаад харилцаа сургалтын менежер

 

89063689

 

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН АЛБАНЫ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1. Я.Нэргүй Чанарын албаны дарга 99014424

 

2. С.Тайванжаргал Хүүхдийн чанарын менежер 99735282

 

3. Ш.Дэлгэрмаа Чанарын менежер 99018385

 

4. Х.Байгал Чанарын лавлагаа мэдээллийн ажилтан 99957600

 

СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1. Л.Зол-Эрдэнэ Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ хариуцсан төвийн дарга 99040464

 

2. П. Наранцогт Сувилахуйн сургалт судалгаа хариуцсан ахлах менежер 99139179
3. Д.Мөнхцэцэг Сувилахуйн арга зүйч 99981576

 

 

ЭМД, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1.       Т.Цэвэлмаа Статистикч их эмч 99249912
2.       Т.Хосцэцэг Статистикч 99972957
3.       Д.Сайханжаргал Статистикч бага эмч 99731416

      

4. Б.Ундрах Статистикч бага эмч 88019548

 

ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЛБА УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

1.       Ч.Нарангэрэл Тоног төхөөрөмжийн инженер / СТ/ 99992575
2.       Ч.Хатанбаатар Тоног төхөөрөмжийн инженер 99180835
3.       Г.Ган-Эрдэнэ Тоног төхөөрөмжийн инженер 99331092

 

4.       Ү.Эрдэнэцогт Цахилгаанчин 94119341

94116581

5.       Д.Эрдэнэбаяр IT инженер 99715091
6.       Э.Цэнгүүн IT инженер 99243182

 

АЖ АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1.       Ц.Энхтүвшин Мужаан 99033744
2.       Б.Алтанхуяг Жолооч 99904556
3.       Гомбосүрэн Жолооч 99936902
4.       С.Батсуурь Сантехникийн инженер 86754227
5.       Ц.Ганбаатар Слесарь 96611024
6.       Ю.Энхбаяр Слесарь 95205517
7.       Ш.Равдандорж Слесарь 88197750
8.       А.Батнасан Слесарь 89649448
9.       Чинбат Слесарь 88975496
10.    Э.Наранхүү Заалны зохион байгуулагч 96041452

99657145

11.    Ц. Энхцэцэг Үйлчлэгч 88660019
12.    Ж.Туяацэцэг Үйлчлэгч 88822085

88922085

13.    Д.Даваа Угаалгын ажилтан 80171370
14.    А.Нарандулам Угаалгын ажилтан 80090527
15.    С.Оюун Ариутгагч 89879927
16.    С.Алтанзагас Ариутгагч 99694351
17.    Ц.Эрдэнэбаатар Талбайн үйлчлэгч 88654579