“Баянзүрх эмнэлэг” ХХК-ийн Эм зүйн тасагийн танилцуулга

Албаны бүтэц

 • Эм зүйн алба нь албаны дарга, эмнэл зүйн эм зүйч – 4, эмийн нөөц хариуцсан эм зүйч – 1, эм найруулагч – 1, үйлчлэгч – 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Албаны үндсэн чиг үүрэг

 • Эмнэлгийг Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, эмнэлгийн эмийн жагсаалтад багтсан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангах
 • Эмнэл зүйн эм зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх буюу эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулах

Манай хамт олны амжилт

 • 2003 онд Сувилахуйн амьдрал төвийн “Хөдөлмөрч хамт олон”, “Ариун үйлстэн” шагнал
 • 2016 онд Байгууллагын “Оны шилдэг тасаг”
 • 2018 онд Байгууллагын “Шилдэг туршлагын сан”-гийн өргөмжлөл

Манай албаны ажилтнуудын амжилтууд

Эм найруулагч Б.Туул

 • 2002 онд НЭМГ-ын “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
 • 2004 онд Сувилахуйн амьдрал төвийн “Тэргүүний сувилагч”
 • 2005 онд Байгууллагын “Аварга сувилагч”
 • 2005 онд “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
 • 2006 онд Ажил мэргэжлийн тэмцээний “Хүрэл медаль”
 • 2007 онд Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн “Тэргүүний сувилагч”
 • 2010 онд Байгууллагын “Чанарын хүндэтгэл”-ийн тэмдэг
 • 2015 онд Байгууллагын “Аварга ажилтан”

Үйлчлэгч У.Мөнхжаргал

 • 2005 онд Байгууллагын “Аварга үйлчлэгч”
 • 2011 онд Байгууллагын “Хүндэт өргөмжлөл”
 • 2012 онд ЭМЯ-ны “Жуух бичиг”
 • 2014 онд МҮЭ-ийн хорооны шагнал
 • 2017 онд “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг