Баянзүрх эмнэлэг ХХК-ийн Ерөнхий захирлын 2011 оны 09 сарын 22 өдрийн тушаалаар тус эмнэлгийн дэргэдэх эрдмийн зөвлөлийг доорх бүрэлдхүүнтэй баталсан.

 

Зөвлөлийн гишүүдийн нэрс Хэргэм, цол Албан тушаал
1 Б.Даш-Яндаг АУ-ны доктор, клиникийн профессор Зөвлөлийн дарга
2 Б.Сувдаа АУ-ны доктор Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
3 Б.Цэрэндаш Академич, АШУ-ны доктор, профессор Гишүүн
4 С.Сайжаа АШУ-ны доктор, профессор Гишүүн
5 Ц.Бадамсэд АУ-ны доктор, профессор Гишүүн
6 Г.Чойжамц АУ-ны доктор, профессор Гишүүн
7 Г.Пунцаг АУ-ны доктор, профессор Гишүүн
8 Д.Ичинноров АУ-ны доктор, дэд профессор Гишүүн
9 С.Цогт-Очир АУ-ны доктор Гишүүн
10 Д.Бадамсүрэн АУ-ны доктор Гишүүн