Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй “ Баянзүрх эмнэлэг” ХХК нь А/1481-р захирамжийн дагуу 2018.11.16-ны өдөр
байгууллагын гадаад орчны их цэвэрлэгээг зарлан байгууллагийн эргэн тойрон талбайг цэвэрлэлээ.
Цэвэрлэгээнд 8 төв тасгийн 102 эмч ажилчид хамрагдан явган зам болон хатуу хувчилттай зам талбайг шүүрдэн,унасан навчийг шүүрдэж цэвэрлэн  эмнэлгийн орчноо цэвэрлэлээ.
Төв тасгийн эмч ажилчид хувиарласан зам талбайг цэвэрлэж байгаа байдал:

Зураг-1 Захиргаа удирдлагийн газрын ажилчид

Зураг-2 Амбулатор оношзүйн төвийн ажилчид

Зураг-3 Эмчилгээний хоол судлалын төвийн ажилчид

Зураг- 4 Сэргээн засах уламжлалт анагаах ухааны төв

Зураг-5 Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасаг