Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс “БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛЭГ”-т сургалт хийгдлээ

Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт 12 сарын 8 өдөр "ЭХЭМҮТ"-ийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ чанар хариуцсан албаны дарга А. Оюунчимэг эмч "хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт, шок, зонхилон тохиолдох өвчин"  сэдвүүдээр хүүхдийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа.  БАЯНЗЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ