Хууль зүйн ухааны доктор Э.Ганбат багшийн кредит сургалт

Хууль зүйн ухааны доктор Э.Ганбат багшийн “Анагаах ухааны эрх зүй ба Эрх зүйт анагаах ухаан” сэдэвт 1 кредиттэй сургалт зохион байгуулагдлаа . Уг сургалтанд эмнэлгийн 106 эмч, ажилчид хамрагдсан байна.