ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА   Монгол улсад хэрэгжсэн нийгмийн салбарын хувьчлалын хүрээнд хувьчлагдан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг Баянзүрх дүүргийн хүн амд хүргэж буй “Баянзүрх эмнэлэг” ХХК нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. […]