Эмнэлзүйн хэлэлцүүлэг сургалт зохион байгуулагдлаа

2019 оны 03 сарын 21 өдөр Яаралтай тусламжийн төв, насанд хүрэгчдийн өвчин судлалын төв, сэргээн засах уламжлалт анагаах ухааны төвийн  эмч, сувилагч нарт эмнэлзүйн хэлэлцүүлэг сургалт хийлээ.