2019 оны 03 сарын 21 өдөр Яаралтай тусламжийн төв, насанд хүрэгчдийн өвчин судлалын төв, сэргээн засах уламжлалт анагаах ухааны төвийн  эмч, сувилагч нарт
эмнэлзүйн хэлэлцүүлэг сургалт хийлээ.