Монгол улсын засгийн газрын 339 340дүгээр тогтоол гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дохио дамжуулах, нүүлгэн шилжүүлэх, дайчилгаа явуулах тогтоолуудын дагуу жил бүрийн 3-р сарын 4 дэхь долоо хоногийн пүрэв гарагийн 16:00 цагт улс орон даяар газар хөдлөлт гамшгийн аюулын зарлан мэдээллэх дохиогоор ажилладаг.Уг сургуулалтанд Баянзүрх эмнэлгийн 105 эмч, ажилчид хамрагдсан байна.