“Судалгааны арга, аргачлалт боловсруулалт” сэдвээр  Математикийн ухааны доктор Л.Баярмагнай,Нийгмийн эрүүл мэндийн мастер Г.Мандухай нар хүрэлцэн ирж 8 цагийн 1 кредиттэй сургалт зохион байгуулсан. Уг сургалтанд нийт 44 ажилчид хамрагдсан байна.