“Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд 3” явган аялалдаа идэвхтэй оролцсон хамт олондоо баярлалаа.
Нийт 5 төв тасаг оролцлоо.
2 тэмцээн зохион байгуулагдсан.
1. Буухиа тэмцээнд
1-р байр ЯТТ
2-р байр НХӨСТ
3-р байр СЗУАУТ
2. Нуувч олох тэмцээнд
1-р байр ХӨСТ
2-р байр ЯТТ
3-р байр ЗАА төв тус тус түрүүллээ