2019 оны 11-р сарын үндсэн үзүүлэлт

Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 11-р сарын үндсэн үзүүлэлт Д/Д   Үзүүлэлт   11- сар Эхний 11 сар 2018 2019 2018 2019 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт 1 Ор хоног тоо 14379 14127 135512 140270   2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2250 2095 20337.5 21449.5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1158 1185.5 11925 13112              Хүүхэд тоо 1092 910 8413 [...]

By | December 3rd, 2019|2019 он, Статистик|0 Comments

Олон улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах өдөр

Жил бүр 12 сарын 03-ны өдрийг НҮБ-с хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр болгон зарласан. Энэ жил ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙ уриан дор зохион байгуулагдаж байна. ЭРХИЙГ ЭНГИЙНЭЭР ХАРЖ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ!

By | December 3rd, 2019|Мэдээ|0 Comments