“БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛЭГ” ХХК ХҮНИЙ НӨӨЦ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА   2018.11.15 Баянзүрх эмнэлэг ХХК нь 2018 онд  нийт 329 эмч,  ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулахаар ерөнхий  захирлын А/15 тоот тушаалаар бүтэц, орон тоогоо баталсан. Энэ онд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд Мэс заслын тасгийг шинээр нээн ажиллуулах, мөн нэгдсэн эмнэлгийн MNS 5095:2017 стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт 62 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлсэн [...]