БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 6 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үзүүлэлт 6-р сар Эхний 6 сар д/д 2017 2018 2017 2018 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт. 1 Ор хоног тоо 9953 11695 63649 70827 2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 1422.5 1697 9011 10239 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 868 1133 5328 5927               Хүүхэд тоо 554.5 564 3683 4312 3 Орны эргэлт тоо 3.9 3.7 25.1 22.3 4 Орны [...]

By | July 20th, 2018|2018 он, Статистик|0 Comments

БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 5 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Баянзүрх эмнэлэгийн 2018 оны 5-р сарын үндсэн үзүүлэлт. Үзүүлэлт 5-р сар Эхний 5 сар өссөн дүнгээр д/д 2017 2018 2017 2018 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт. 1 Ор хоног тоо 11802 11676 53586 59132 2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 1726 1731.5 7587 8542.5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 992 1068 4489 4794               Хүүхэд тоо 734 663.5 3127 3748 [...]

By | July 19th, 2018|2018 он, Статистик|0 Comments