БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРАЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

ОВОГ НЭР

 

АЛБАН ТУШААЛ ГАР УТАС АЖЛЫН УТАС
1. Б.Даш-Яндаг Ерөнхий захирал  

99119143

 

454418
2. Ж.Энхтайван Санхүү,эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн захирал  

99016444

 

454390
3. Г.Даваадорж Захиргаа удирдлагын газрын дарга  

99198694

 

454444
4. Ө.Айгиймаа Ерөнхий эмч  

99057222

 

454060
5. А.Цолмон Сургалт эрдэм шинжилгээ гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн захирал 99179684

 

6. Б.Нармандах  

Захирлын туслах

 

99781020
7. Б.Дэлгэрцэцэг  

Гадаад харилцаа сургалтын менежер

 

89063689